Venstres gruppe

13. januar 2018

Valgt til kommunalbestyrelsen pr. 1. januar 2018

 • Michael Seiding Larsen gruppeformand og medlem af:
  Bosætning, Økonomi og Nærdemokratiudvalget

Olsbjergvej 14, 4760 Vordingborg
Tlf.: 51769698
Mail: mslarsen@vordingborg.dk

 • Peter Ole Sørensen, medlem af:
  Turisme, Udvikling & Erhvervsudvalget (næstformand)
  Kultur, Idræt & Fritidsudvalget

Ronesbanke 12B, 4720 Præstø
Tlf.: 40151348
Mail: psoerensen@vordingborg.dk

 • Karina Foss, medlem af:
  Børn, Unge & Familieudvalget
  Turisme, Udvikling & Erhvervsudvalget

Opalvænget 31, 4780 Stege
Tlf.: 30227742
Mail: knfoss@vordingborg.dk

 • Karina Fromberg, medlem af:
  Sundhed- & Ældreudvalget
  Kultur, Idræt & Fritidsudvalget

Præstegårdsvej 12, 4720 Præstø
Tlf.: 28125670
Mail: kromberg@vordingborg.dk

 • Eva Sommer-Madsen, medlem af:
  Børn, Unge & Familieudvalget
  Klima- & Miljøudvalget (næstformand)

Nygårdshave 6, 4760 Vordingborg
Tlf.: 29435871
Mail: esmadsen@vordigborg.dk

 • Anders Thestrup, medlem af:
  Turisme, Udvikling & Erhvervsudvalget
  Arbejsmarked- & Uddannelsesudvalget (næstformand)

Råbylille Strandvej 27, 4780 Stege
Tlf.: 61663051
Mail: athestrup@vordingborg.dk

 • Kirsten Overgaard, medlem af:
  Social- & Psykiatriudvalget (næstformand)
  Plan- & Teknikudvalget
  Børne- & Ungeudvalget (næstformand)

Rødkildevej 28, 4780 Stege
Tlf.: 25361815
Mail: kovergaard@Vordingborg.dk

 • Bo Manderup, medlem af:
  Bosætning, Økonomi og Nærdemokratiudvalget
  Plan- & Teknikudvalget (næstformand)

Torvet 13, 4760 Vordingborg
Tlf.: 51418494
Mail: bmanderup@vordingborg.dk